Pandora Reflexions系列手链
 • 798766C01
  REFLEXIONS系列
  闪亮雏菊固定夹
  548.00 CNY 274.00 CNY
 • 788684C01
  Pavé密镶爱心固定夹 925银
  Pavé密镶爱心固定夹 镀玫瑰金
  REFLEXIONS系列
  Pavé密镶爱心固定夹
  548.00 CNY
 • 767862EN16
  REFLEXIONS系列
  蜜蜂固定夹
  548.00 CNY 274.00 CNY
 • 597943
  REFLEXIONS系列
  Pandora Reflexions多圈蛇形手链
  628.00 CNY
 • 787888NPO
  REFLEXIONS系列
  粉色方形固定夹
  548.00 CNY 274.00 CNY
 • 767891NPO
  有2种颜色可选
  REFLEXIONS系列
  白色圆环固定夹
  648.00 CNY 324.00 CNY
 • 767891NMG
  有2种颜色可选
  REFLEXIONS系列
  绿色圆环固定夹
  648.00 CNY 324.00 CNY
 • 787601
  Pandora Shine 流动锁链 镀金
  固定夹式安全链 925银
  固定夹式安全链 镀玫瑰金
  REFLEXIONS系列
  固定夹式安全链
  898.00 CNY
 • 597712
  Pandora Reflexions网形手链 925银
  Pandora Reflexions编织手链 镀玫瑰金
  REFLEXIONS系列
  Pandora Reflexions网形手链
  548.00 CNY
 • 787583CZ
  Pandora Shine 耀目优雅固定夹 镀金
  圆形Pavé 密镶宝石固定夹 925银
  圆形Pavé密镶串饰 镀玫瑰金
  REFLEXIONS系列
  圆形Pavé密镶串饰
  548.00 CNY
 • 768669C01
  Pandora Shine 耀目优雅固定夹 镀金
  圆形Pavé 密镶宝石固定夹 925银
  圆形Pavé密镶串饰 镀玫瑰金
  官网暂无库存
  Pandora Shine 耀目优雅固定夹
  628.00 CNY
返回顶部