Q2_MD20_MODEL_CLOSEUP_01

弥足珍贵的家庭主题造型

为心目中重要的人佩戴富有意义的串饰

以挚爱之人作为创意之源的串饰助你将家人、朋友及对你的生命至关重要的人铭刻在心。

无金属色以外颜色
蓝色
清除筛选
 • 798879C01
  暂无库存
  镂空家族树串饰
  448.00 CNY
 • 798896C01
  暂无库存
  伉俪情深吊饰
  448.00 CNY
 • 798692C01
  璀璨手绘爱心串饰 Pandora Rose
  璀璨手绘爱心串饰 银
  璀璨手绘爱心串饰
  448.00 CNY
 • 788692C01
  璀璨手绘爱心串饰 Pandora Rose
  璀璨手绘爱心串饰 银
  璀璨手绘爱心串饰
  548.00 CNY
 • 788693C01
  璀璨手绘爱心吊饰
  548.00 CNY
 • 198691C01
  暂无库存
  透明爱心单石戒指
  398.00 CNY
 • 298019CZ
  暂无库存
  绳结之心耳钉
  368.00 CNY
 • 297843CZ
  闪耀家谱树耳钉
  398.00 CNY
 • 798095CZ
  绳结之心吊饰
  398.00 CNY
 • 397780CZ
  暂无库存
  闪亮家谱树项链
  548.00 CNY
 • 798006EN63
  心灵之窗串饰
  398.00 CNY
 • 798102CZ
  暂无库存
  “My Rock”字样吊饰
  398.00 CNY
 • 198086CZ
  绳结之心戒指
  548.00 CNY
 • 297828CZ
  闪亮羽箭耳钉
  368.00 CNY
 • 197830CZ
  环绕之箭戒指
  548.00 CNY
 • 297813CZ
  不对称之心耳钉
  448.00 CNY
 • 797608NANB
  闪耀蓝色心形串饰
  548.00 CNY
 • 768661C01
  家族传承串饰 Pandora Shine
  闪耀家族树吊饰 Pandora Rose
  暂无库存
  家族传承串饰
  798.00 CNY
 • 797263CZ
  暂无库存
  “第21个纪念日”吊饰
  398.00 CNY
 • 781728CZ
  家族传承串饰 Pandora Shine
  闪耀家族树吊饰 Pandora Rose
  闪耀家族树吊饰
  698.00 CNY
 • 792012CZ_P1
  暂无库存
  雪花和心串饰
  698.00 CNY
 • 280528CZ
  镂空心形耳钉 Pandora Rose
  镂空心形耳钉 银
  暂无库存
  镂空心形耳钉
  548.00 CNY
 • 791727CZ
  暂无库存
  抛光“密友”字样心形串饰
  298.00 CNY
 • 791421CZ
  闪亮双心吊饰
  548.00 CNY
 • 190896CZ
  有2种颜色可选
  透明爱心连珠戒指
  368.00 CNY